İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği, çalışan personelin iş kazalarına uğramamaları için önlem almak amacıyla güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması ve tedbirlerin alınmasıdır. İş sağlığı ve iş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapılarak ortadan kaldırılmaları gerekmektedir.